Mapa strony
Mapa strony sitemap site map

Nasz Dom Pogrzebowy znajduje się w centrum miasta Białegostoku pomiędzy ulicami: Wojskową i Skłodowską. Jest własnością przedsiębiorstwa Centrum Pogrzebowe Jacek Komarnicki, które powstało dnia 1.02.2002r. w wyniku zmian zachodzących w istniejącej od dnia 1.08.1995r. do dnia 31.12.2002r. firmie Centrum Pogrzebowego s.c. Zajmuje budynek kamienicy z końca XIX wieku.
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Komarnickiego i dokonaniu niezbędnych czynności administracyjnych Urząd Miejski w Białymstoku dnia 27.06.1995r. zatwierdził projekt budowlany i zezwolił na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy ul. Wojskowej 3 na Zakład Pogrzebowy wraz z dwoma salami ceremonialnymi i niezbędnym zapleczem.
Firma w pełnym zakresie wykonuje wszelkie czynności związane z ostatnią posługą dla mieszkańców miasta, regionu i całego kraju. Wykonuje ekshumacje oraz transport zmarłych poza granicami państwa polskiego.
Właściciel firmy i jego pracownicy z pełnym szacunkiem podchodzą do polskich jak i wielonarodowościowych i wielowyznaniowych tradycji i obyczajów. Sporo uwagi i czasu poświęcili na poznanie duchowych i obrzędowych wymogów różnych religii i narodowości. Dziś organizują pogrzeby we wszystkich obrzędach zarówno świeckich jak i religijnych z zachowaniem wszelkich elementów charakteryzujących społeczność.
Firma przez okres swego istnienia nie miała żadnych zatargów z klientami i nie ma wśród nich dłużników.
Nad utrzymaniem tego stanu czuwa właściciel firmy oraz jego żona Elżbieta Komarnicka, którzy zamieszkując w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przez całą dobę są dostępni rodzinom osób zmarłych okazując w ten sposób własną osobistą odpowiedzialność przed klientami firmy i szacunek dla ich bólu.
Do października 2004r. jedyną niedogodnością przedsiębiorstwa był niewielki plac parkingowy (ok. 400 m2) z wyjazdem na wąską ulicę Wojskową. Problem ten został rozwiązany przez nabycie działki od ulicy Skłodowskiej, która została zagospodarowana pod parking na samochody klientów zakładu (docelowo 1500 m2) z wyjazdem na jedną z głównych ulic Białegostoku.
Firma utrzymuje dobre stosunki z większością przedsiębiorców pogrzebowych miasta Białegostoku i całego kraju. Owocuje to wzajemną pomocą w czasie świadczenia usług, wymianą uwag i doświadczeń zawodowych oraz wspólnym działaniem w sytuacjach kryzysowych dotyczących zagadnień branży.


Jacek Wojciech Komarnicki

Właściciel Domu Pogrzebowego
Członek Polskiej Izby
Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej


..."Każdy człowiek, odchodząc z tego świata, trwa obok nas dopóki o nim pamiętamy. Przypomina o tym hasło "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...". Bazując na nim sięgnąłem do historii swego rodu, odtwarzając postacie zapomnianych przodków..."

Jacek Wojciech Komarnicki

Członek Zrzeszenia Szlachty
Herbu "SAS"

(C) Jacek Wojciech Komarnicki 2005 wykonanie e-studio: projektowanie stron